Welkom op de website zorgstandaarddiabetes.nl, de website van en rond de NDF Zorgstandaard Diabetes

Maak hierboven uw keuze tussen de verschillende diagnoses van diabetes door met uw muis over de afbeeldingen te schuiven. U kunt ook op de knop Leeswijzer klikken waar een toelichting te vinden is over de navigatie van deze website.

De Nederlandse Diabetes Federatie geeft met de NDF Zorgstandaard de norm aan voor kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg en -preventie in Nederland. Deze website biedt Рnaast alle informatie over inhoud, organisatie en kwaliteit(sindicatoren) Рpraktische documentatie en handige tools die zorgverleners behulpzaam kunnen zijn om goede diabeteszorg en -preventie in de eigen dagelijkse praktijk te realiseren!
De zorgstandaard is medio 2015 geactualiseerd en doet recht aan de nieuwste inzichten en richtlijnen binnen het diabetesveld.

Direct naar de pagina Richtlijnen diabeteszorg en -preventie