Richtlijnen diabeteszorg en –preventie

Standaarden en richtlijnen Generieke zorgmodules Aanverwante documenten
Diabetes Mellitus Voeding Algemeen
Zelfmanagement
(-educatie)
Stoppen met roken Diabetes Mellitus
Cardiovasculair Voeding
Chronische nierschade Medicatie
Obesitas
Bewegen
Voeding

Standaarden en richtlijnen

Diabetes Mellitus
Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes, NDF 2013
Samenvatting Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes, NDF 2013
Signaleringsvragenlijsten Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes, NDF 2013
Zorgstandaard Diabetes
Nederlandse Diabetes Federatie, 2015
‘Farmaceutische zorg als integraal onderdeel van de diabeteszorg’, NDF 2015
Consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige
inzet insulinepomptherapie en hulpmiddelen’, NDF 2015
Addendum Geïndiceerde preventie van diabetes type 2,
Zorgstandaard Diabetes, Nederlandse Diabetes Federatie, 2012
NHG-standaard Diabetes mellitus type 2
Nederlands Huisartsen Genootschap, 2013
Samenvattingskaart NHG-standaard Diabetes mellitus type 2
Nederlands Huisartsen Genootschap, 2013
Diabetes Mellitus Type 2 in de tweede lijn
Nederlandse Internisten Vereniging, 2018
Richtlijn behandeling van kinderen met een diabetische ketoacidose
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, september 2012
Richtlijn Diabetes bij kinderen: insulinepompgebruik
Nederlandse Internisten Vereniging en Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, 2018
Global IDF/ISPAD Guideline for Diabetes in childhood and adolescence
International Diabetes Federation, ISPAD, 2011
Clinical Practice Consensus Guidelines 2006-2007
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
Clinical Practice Consensus Guidelines 2009
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
ISPAD guidelines microvascular and macrovascular complications associated with diabetes in children and adolescents
Published in Pediatric Diabetes 2009 (suppl 12); 10: 195-203
Richtlijn diabetische nefropathie
Nederlandse Internisten Vereniging, 2006 (in herziening als onderdeel nieuwe NIV-richtlijn diabetes mellitus in de 2e lijn)
Richtlijn pijnlijke diabetische neuropathie (PDNP)
Nederlandse Internistenvereniging, 2017
Richtlijn diabetische retinopathie 
Nederlandse Internistenvereniging, 2018
Van indicatiestelling tot uitvoering: een multidisciplinaire richtlijn over zelfcontrole van bloedglucosewaarden door mensen met diabetes
EADV, NAD-NDF, 2012
Richtlijn diabetische voet
Nederlandse Internisten Vereniging, 2017
Richtlijn Diabetes en Zwangerschap
Nederlandse Internisten Vereniging, 2018
Richtlijn Diabetes mellitus en zwangerschap
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 2010
Gestational Diabetes Mellitus (GDM). Evidence based nutrition practice guideline
American Diabetes Association, 2008
Richtlijn Diabetes Mellitus type 2 bij ouderen
Nederlandse Internisten Vereniging, 2018
Multidisciplinaire richtlijn Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen thuis en in verzorgings- of verpleeghuizen;
Verenso, 2011
Module Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2
Nederlandse Diabetes Federatie,  november 2018
Module Zorg op maat voor ouderen met diabetes
Nederlandse Diabetes Federatie, september 2019
e-Diabetes Mellitus kernset (samenvatting) (2013)
Handreiking toegang Kernsets cardiometabole aandoeningen (2013)

 

Zelfmanagement(-educatie)
Competentieprofiel Zelfmanagement-educatie, NDF 2014
Competentiescan Zelfmanagement-educatie, NDF 2014
Zelfmanagement en Zelfmanagementondersteuning als integraal onderdeel van de diabeteszorg, NDF, versie 1.1 maart 2016
Toolkit Zelfmanagement-ondersteuning PDF, ZO! versie 1.1 juni 2015
Toolkit Zelfmanagement-ondersteuning Excel, ZO! versie 1.1 juni 2015
Zelfzorg Ondersteund Implementatiekoffer, ZO! juni 2015

 

Cardiovasculair
Zorgstandaard Vasculair risicomanagement voor zorgverleners
Platform Vitale Vaten, Nederlandse Hartstichting, 2013
Zorgstandaard CVA/TIA
Kennisnetwerk CVA Nederland, in samenwerking met Platform Vitale Vaten, 2012
Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement 2011
(herziening 2011), Bohn Stafleu van Loghum, 2011
NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement
(eerste herziening), januari 2012
Richtlijn ‘Diagnostiek, behandeling en zorg voor mensen met een beroerte’
Nederlandse Vereniging voor Neurologie, 2008
e-CVRM Kernset (samenvatting) (2013)

 

Chronische Nierschade
Multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade
NIV en NHG, 2018
NHG Standaard Chronische Nierschade
NHG 2018
e-Chronische Nierschade kernset (samenvatting) (2013)

 

Obesitas
Zorgstandaard Obesitas
Partnerschap Overgewicht Nederland, 2010
Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen
CBO, 2008
NHG-Standaard Obesitas 
Nederlands Huisartsen Genootschap, 2010
Richtlijn morbide obesitas
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2011
e-Obesitas kernset (samenvatting) (2013)

 

Bewegen
KNGF Richtlijn Beroerte
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 2004
KNGF Richtlijn Claudicatio – intermittens 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 2003
KNGF standaard Beweeginterventie coronaire hartziekten,
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 2009, update nr 3
KNGF standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 2009

Voeding
NDF Voedingsrichtlijn Diabetes, versie 1.3 NDF 2015
NDF Voedingsrichtlijn Diabetes in het kort, NDF 2015
NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 – Annex: Frequently Asked Questions (FAQ) voor mensen met diabetes
NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 – Annex: Frequently Asked Questions Professionals
Richtlijnen goede voeding
Gezondheidsraad, 2015

 

Generieke zorgmodules

Voeding & Stoppen met roken
Zorgmodule voeding
Amsterdam 2012
Zorgmodule Stoppen met Roken
Partnership Stop met Roken, 2009

 

Aanverwante documenten

Algemeen
Zorgstandaarden in model. Rapport over het model voor zorgstandaarden bij chronische ziekten
Coördinatieplatform Zorgstandaarden, 2010
Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg
KNMG, V&VN, KNOV et al., januari 2010

 

Diabetes Mellitus
Samenvatting Consensusdocument “Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting”
Consensusdocument “Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting” 1.2
Nederlandse Diabetes Federatie, Amersfoort 2017 Het Consensusdocument is tevens opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland.
Indicatiecriteria NDF voor vergoeding RT-CGM
Nederlandse Diabetes Federatie, Amersfoort 2010
Vragenlijsten behorende bij Indicatiecriteria voor vergoeding van Real Time – Continue Glucose Monitoring (RT-CGM)
NDF, 2010
LESA Diabetes Mellitus
NHG, Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Diabetes mellitus type 2, 2006
LTA 2012 Diabetes mellitus type 2
Landelijk Transmurale Afspraak Diabetes mellitus type 2, 2012
Diabetes Atlas 2013
International Diabetes Federation, 2013

 

Voeding
Handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen
Uitgave 2010 Uitgevers
Artsenwijzer Diëtetiek
Uitgave Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 4e herziene druk mei 2010:

 

Medicatie
LESA Chronische medicatie bij astma, COPD en Diabetes Mellitus type 2
Nederlands Huisartsen Genootschap, 2006
LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn
KNMP, NHG, FNT, Verenso, 2010